Thursday, June 5, 2014

Kada

Kada kama lingai boros sondiri!
Aiso dii guno doh mangakun doh tulun oku
"Dusun" kah, OM amu ii koilo  moboros  doh Dusun.

Wednesday, March 5, 2014

Atagak noh...

Atagak noh boros tokou insan tadau,  sabab tulun tokou
 sondiri amu mogondos doh boros sondiri ! Bah!
Kano noh gompio tokou boros tokou sondiri!

Monday, January 6, 2014

Andamanku

Andamanku atakad kapio ilo Kinabalu
Atakad ii pama gia ilo!
Andamanku osusah kapio sumikul
Asanang ii pama kapass nung opori noh balajar.

Bah tanganak sikul koh ngaawi
giratan om poruon noh dikoyu balajar kio!

Friday, December 13, 2013

Batos

Batos dii nokolombus igitai noh
Batos doh pisasawaan kada pututoh
Batos pisompuruon kada babakoh
Batos kumaan Kinorohingan gompio sogigisom!

Monday, December 9, 2013

Haro

Haro bawang haro sada
Haro pangi obuli mombosou
Bosou doh sada opoto kapio
Pimbangati om kada ruba-rubatai.

Monday, December 2, 2013

Sigup

Haro guno nogi sigup...pamatai limbata
Nga kada kama ponigup osikap moi apatai.

Monday, November 25, 2013

Milo

Milo nopo takadon nga takadon  gia. Kada doh onok oh
ginawo doh, kokito nogi dii  takadon dii takaas.Umbalai boh!